Huisregels
  • Om u van dienst te zijn met onze service zijn er enkele aandachtspunten:
  • Bent u verhuisd, zijn uw persoonsgegevens veranderd, krijgt u medicatie, geeft u dit door aan de balie.
  • Bent u veranderd van zorgverzekering, geef dit m.b.v. uw nieuwe pasje door aan de balie.
  • Neem bij elk bezoek uw pasje en afsprakenkaartje mee.
  • Gemaakte afspraken dienen tenminste 24 uur van tevoren worden geannuleerd om extra kosten te voorkomen.
  • We gaan sociaal met u om, dit verwachten wij ook van U. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
  • Indien U een meningsverschil heeft met Uw tandarts en denkt dat Uw tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat U dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt U informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt 0900-2025012
  • Indien U een klacht heeft, vernemen wij dat graag van U, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. We zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de NMT en de ANT. Meer info op www.tandartsennet.nl en op www.allesoverhetgebit.nl